Voorwaarden

Artikel 1: algemene bepalingen

De e commerce van Equibitfit, voor Gitlirhof bv met maatschappelijke zetel te Alveringem, Vaartstraat 44, Btw BE0449641124, RPR Veurne, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e commerce website ( klant).
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Equibitfit moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend , wordt dit apart vermeld.

Artikel 3: levering

De leveringsverplichting ontstaat pas vanaf het ogenblik van de betaling van de bestelde goederen.
We gebruiken de diensten van Bpost voor de leveringen.

Artikel 4 : garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Om een beroep te doen op de garantie moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Equibitfit per mail : info@equibitfit.com of telefonisch 0032 475 781307, en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Equibitfit.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Equibitfit zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 5: Privacy

Equibitfit respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Annulering

Equibitfit behoudt zich het recht om in geval van overmacht de opleiding en / of cursussen te annuleren.
Terug storting van betaalde opleidingsgeld zal binnen 6 weken geschieden.
Het zou heel vervelend zijn als je door omstandigheden je reservering zou moeten annuleren.
Omdat wij al ruim van tevoren ruimtes reserveren brengen wij in geval van annulering 100% van de kosten in rekening.
Wij raden je aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Het is wel mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen.

Bevestiging

Na het ontvangen van de betaling ontvang je een bevestiging.
Bij het niet op tijd ontvangen van de betaling kan de deelnemer geweigerd worden om deel te nemen.
De betalingsverplichting komt hierbij niet te vervallen.

Voorwaarden

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van deelname.
Hierbij gaat de deelnemer tevens een betalingsverplichting aan voor de stage / cursus waar hij / zij zich voor opgegeven heeft.

Gebruik van paarden tijdens de praktijkdagen

Tijdens de praktijkdagen kunnen er door derden paarden beschikbaar worden gesteld voor cursisten.
Deze paarden mogen zich ten alle tijden zichzelf presenteren en dit betekent dat signalen die paarden geven dan ook niet met geweld mogen worden bestreden.
Jij als deelnemer bent ook verantwoordelijk voor het bijdragen van je eigen veiligheid, die van het paard en van de mede cursisten.

Verzekering

De deelnemer is niet via de opleiding verzekerd tijdens het uitoefenen van de stage.
De cursist dient zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering te zorgen.

Deelname aan een stage geschiedt op eigen risico.
Equibitfit is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedane letsel en / of schade tijdens de deelname aan de stage / cursus en na toepassing van het geleerde in de praktijk.

Zones Bitfitting : France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et tout autre pays sur demande !
+