ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN VAN DE RAADPLEGINGEN

Hierna vindt u de voorwaarden van Equibitfit, bijgewerkt in oktober 2020.

De term Equibitfit zal hierna gebruikt worden om de bitfitter aan te duiden. De term klant zal gebruikt worden om de persoon aan te duiden die deelneemt aan een raadpleging. De raadpleging is de onderzoek- en adviesprocedure met betrekking tot het paard in de stal, en terwijl het paard bereden wordt door zijn ruiter.

RESERVATIES, BETALINGEN, ANNULERINGEN

De reservaties van de raadplegingen zijn niet bevestigd zolang er geen bevestiging verstuurd werd per e-mail of per sms of via messenger, wat de bestelling van de prestatie bevestigt.

Als de raadpleging minder dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, zal deze gefactureerd worden aan de klant. De bitfitter behoudt zich het recht voor om elke raadpleging te annuleren; in dat geval zal een andere datum voorgesteld worden.

De betaling moet integraal gebeuren aan het einde van de raadpleging, vóór de consultant weggaat.

Er kunnen verplaatsingskosten gefactureerd worden, volgens het vooraf met de bitfitter overeengekomen tarief.

Personen jonger dan 16 jaar of kwetsbare volwassenen moeten tijdens de raadpleging steeds vergezeld zijn van een ouder, een voogd of een andere naar behoren gemachtigde volwassen verantwoordelijke. Dit punt valt onder de verantwoordelijkheid van de klant die de reservatie maakt, en dit moet besproken worden op het ogenblik van deze reservatie.

Als het paard bereden wordt door verschillende ruiters die willen deelnemen aan het passen tijdens de raadpleging, moet dit eveneens gemeld worden aan de bitfitter, zodat de duur van de raadpleging aangepast kan worden.

RAADPLEGINGEN IN DE STAL

De consultant wordt niet verondersteld een raadpleging te doen in de stal, of dergelijke raadpleging te laten uitvoeren zonder dat de klant aanwezig is.

RAADPLEGING TERWIJL HET PAARD BEREDEN WORDT

De klant moet een erkende ruiterhelm dragen als hij het paard berijdt.

De raadpleging op het bereden paard moet plaatsvinden op een veilige plaats en op een geschikt terrein; dit kan niet op de baan of een weg.

Wat de uren van de raadplegingen betreft, zal de bitfitter het uur van aankomst de dag zelf melden per telefoon, rekening houdend met het feit dat de uren kunnen verschillen, afhankelijk van de duur van de raadplegingen en de verkeersproblemen.

De consultant heeft een middelen- maar geen resultaatverplichting.

BITTEN TEUGELS

Equibitfit verkoopt, verhuurt en verstrekt de aanbevolen bitten en teugels niet. De raadplegingnota’s opgesteld door de consultant omvatten een lijst van aanbevolen leveranciers. Equibitfit kan de kwaliteit en de maat niet garanderen, en kan niet controleren of het gaat om namaak, als de klant zich niet wendt tot de aanbevolen leveranciers. Equibitfit draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aangezien het aanbevolen artikelen in voorrad betreft, hoewel de consultant zijn netwerk zo goed mogelijk zal aanwenden om informatie te verstrekken over de beschikbaarheid of de aanbevolen leveranciers.

Equibitfit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke schade geleden door de klant, of door zijn paard, evenmin als voor alle ongevallen die veroorzaakt worden door om het even welk artikel dat wordt aangekocht bij de aanbevolen leveranciers. Alle vragen, klachten en bezwaren in dit verband moeten gericht worden aan de leverancier of de fabrikant.

KLACHTEN EN TERUGBETALINGEN

Als de klant een klacht wilt indienen of een probleem wil voorleggen met betrekking tot een raadpleging, moet hij dit in eerste instantie bespreken met de bitfitter en dit binnen maximum 8 dagen na de consultatie.

Een raadpleging biedt geen garantie dat de problemen die het paard van een klant ondervindt, opgelost geraken.

De prijs van de raadpleging varieert van 50 € tot 70 € per paard.

De verplaatsingskosten kunnen verschillen afhankelijk van het feit of een aantal klanten in een regio gegroepeerd kunnen worden of niet.

De Belgische wet is van toepassing op deze algemene voorwaarden.